محل تبلیغات شمابرند سازی: راهکاری برای رونق صنایع دستی همواره در طول تاریخ، کشورها به توسعه و پیشرفت اقتصاد و تجارت خود اهمیت می داده اند. در همین راستا همیشه به دنبال بررسی و توسعه صنایع دارای قابلیت ها و ظرفیت های ایجاد اشتغال و درآمدزایی در حوزه اقتصادی و تجاری خود بوده اند. # صنایع دستی(Handicrafts) و هنری هر کشورعلاوه بر اینکه نمادی برای آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ، تمدن و هنر مردمان کشورهای مختلف است، به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند ملی به حساب می آید که قابلیت
برند سازی چیست برندسازی (branding#) به معنی کوشش به منظور کشب شهرت ، اعتبار و مقبولیت عام است. این عوامل قادر است در جهت یک تجارت(Business) و تشکیلات(Organization) باشد یا فردی و خصوصی باشد یا هر موضوع دیگری که در آن ارزش و معروفیت در آن لحاظ شده و پراهمیت است می باشد. در وهله نخست کوشش می شود تمام مخاطبان ، با نام تجاری مورد نظر آشنایی یابند و در فازهای بعدی درصددند این نام تجاری معروفیت و مقبولیت عامه را در میان مشتریان کسب کند.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کارت سلامت تهرانسر گروه جغرافیای ناحيه يک کرمانشاه روش تحلیل سیاسی